PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA OPROGRAMOWANIA SPSS
PRACOWNIKOM i STUDENTOM WPPS

Pracownicy i studenci Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii zainteresowani licencją na oprogramowanie PS IMAGO (dawniej SPSS) mogą zgłaszać się w do Edyty Mianowskiej w czasie dyżuru lub zajęć dydaktycznych: Terminy. W celu umówienia się w innym terminie należy skontaktować się z E. Mianowską mailowo lub telefonicznie.

Uzyskanie licencji wiąże się z podpisaniem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami używania oprogramowania SPSS. Niezbędne jest posiadanie ze sobą dowodu osobistego i czystej płyty DVD. Przy odbiorze należy mieć ze sobą wypełnione oświadczenie.

Pobierz oświadczenie PDF